OPSTART

Bestil tilfredshedsanalysen online via bestillingsformular.

Vælg analysetype og oplys om afsender, starttidspunkt, udsendelsesform m.v.

Fremsend evt. forslag til justering af spørgsmålstekst.

FACITanalyse udformer spørgeskema.

UDSENDELSE

Vælg alternativ 1 eller 2.

Når FACITanalyse udsender (alternativ 1), bliver der sendt en e-mail invitation til alle svarpersoner og efterfølgende en reminder-mail efter 7 og 14 dage.

RESULTAT

FACITanalyse evaluerer analysen.

FACITanalyse fremsender en resultatrapport (pdf-fil) senest fem hverdage efter sidste svarfrist.

Invitation af svarpersoner

Der tilbydes to alternative metoder der kan anvendes, når svarpersonerne inviteres til at deltage i en tilfredshedsanalyse. Karakteristika for de to metoder er beskrevet nedenfor.

Alternativ 1

Kunden sender relevante e-mail adresser til FACITanalyse.

FACITanalyse udsender en e-mail invitation til alle deltagere i tilfredshedsanalysen.

FACITanalyse udsender en invitation der er målrettet til den enkelte svarperson. Alle svarpersoner gives en personlig adgang til analysen via et unikt link.

Det er muligt kun at sende en reminder til de svarpersoner der endnu ikke har svaret.

Der kan kun svares én gang pr. invitation, da hver svarperson tildeles et personligt link til analysen.

Alternativ 2

Kunden sender ikke e-mail adresser til FACITanalyse.

FACITanalyse sender en e-mail skabelon for invitation og opfølgning (reminder) til kunden.

Kunden udsender selv invitationen til alle svarpersoner via den fremsendte e-mail skabelon. Alle svarpersoner gives adgang til analysen via det samme standard link.

En reminder skal sendes til alle svarpersoner, da svar ikke er relateret til at personligt link.

Svarpersoner kan som udgangspunkt svare flere gange, da der anvendes et standard link til analysen.

Det er dog muligt at regulere antallet af svar ved enten at indsætte en begrænsning til ét svar pr. IP-adresse eller en begrænsning til ét svar pr. computer.

Bestil en analyse