Vælg en analyseskabelon

Analyseskabeloner

Vælg den analyseskabelon der passer til dit behov. Du kan vælge mellem skabeloner for for kunde- og medarbejdertilfredshed, og for alle skabeloner får du:

  • 5 faste spørgsmål + 5 uddybende åbne spørgsmål.
  • Udsendelse af invitations-mail og reminder-mail.
  • En resultatrapport.
  • En fast pris på kr. 3.950,-
  • Mulighed for at tilpasse i spørgsmålsteksten uden beregning.

Du kan tilpasse teksten i ét eller flere af skabelonens spørgsmål uden beregning, hvis der er behov for det. Det kan du gøre, når du udfylder din bestilling online. FACITanalyse udfører den ønskede tilpasning og fremsender et udkast af den tilpassede opsætningen til godkendelse.

Analysefrekvens

Frekvensen for udsendelse skal vurderes i forhold til svarpersonerne og de valgte spørgsmål. Du kan fx vælge at udsende kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Alt efter individuelle behov.

Anonyme eller åbne svar?

For kundeanalyse er det muligt at vælge mellem anonym besvarelse og åben besvarelse (adgang til de enkelte svarpersoners besvarelse). For medarbejderanalyse anvendes der altid anonym besvarelse.

Kontaktdata der anvendes ved åben besvarelse er som minimum email, men typisk oplyses der også om firmanavn, fornavn og efternavn. Ved anonym besvarelse oplyses kun om email.

Kundetilfredshed (standard)

5 spørgsmål med 5 tilhørende åbne uddybende spørgsmål. Spørgsmålene har fokus på den aktuelle kundetilfredshed ud fra områderne: produkt, levering, pris, dialog og udvikling.

Opstart en tilfredshedsanalyse helt uforpligtende.

Se spørgeskema
Se email
Se resultatrapport

Kundetilfredshed (rådgivning)

5 spørgsmål med 5 tilhørende åbne uddybende spørgsmål. Spørgsmålene har fokus på den aktuelle kundetilfredshed ud fra områderne: dialog, kompetencer, håndtering af opgaver, håndtering af prisaftaler og udvikling.

Opstart en tilfredshedsanalyse helt uforpligtende.

Se spørgeskema
Se email
Se resultatrapport

Medarbejdertilfredshed (standard)

5 spørgsmål med 5 tilhørende åbne uddybende spørgsmål. Spørgsmålene har fokus på den aktuelle medarbejdertilfredshed ud fra områderne: arbejdsvilkår, samarbejde med kollegaer, tilfredshed med ledelse, lønforhold og udvikling.

Opstart en tilfredshedsanalyse helt uforpligtende.

Se spørgeskema
Se email
Se resultatrapport

Medarbejdertilfredshed (proces)

5 spørgsmål med 5 tilhørende åbne uddybende spørgsmål. Spørgsmålene har fokus på den aktuelle medarbejdertilfredshed ud fra områderne: arbejdsopgaver, rollefordeling, retningslinjer for udførelse, tid og ressourcer samt dialog med kollegaer.

Opstart en tilfredshedsanalyse helt uforpligtende.

Se spørgeskema
Se email
Se resultatrapport