Fokus på aktualitet

FACITanalyse har udformet en række analyseskabeloner der sætter fokus på tilfredshed og forventninger hos kunder. Analyserne identificerer positive og negative tilbagemeldinger fra kunder, og resultatrapporten fremhæver de forhold der fungerer godt, og de forhold der fungerer mindre godt.

Udgangspunktet er en kort og overordnet spørgeramme der er enkel og hurtig at gennemføre. Analyseskabelonen er velegnet til at sikre en løbende måling af den aktuelle kundetilfredshed.

Udsend efter individuelt behov

Analysen kan sendes til alle kunder eller målrettes til en udvalgt kundegruppe.

Frekvensen for udsendelse kan fx være månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller helårlig – alt efter individuelt behov.

Invitation af svarpersoner

Der tilbydes to alternative metoder, når svarpersonerne inviteres til at deltage i en tilfredshedsanalyse. Invitationen kan udsendes af enten FACITanalyse eller kunden selv – afhængigt af om kunden leverer e-mail adresser til FACITanalyse. Se mere under Analyseproces.

Et spørgeskema kan typisk besvares på 5-10 minutter.

Besvarelsen er anonym.

Dansk og engelsk version af analyse

Alle standardskabeloner er som udgangspunkt udformet i en dansk og engelsk version. Sprogversioner kan fravælges. Ved tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstekst varetager kunden selv evt. oversættelse.

Vælg spørgeramme

Se mere om udformning af spørgeramme og resultatrapport for forskellige brancheområder nedenfor.

Vælg en tilpasset løsning

Det er muligt at tilpasse teksten i de enkelte spørgsmål efter individuelle behov. Det koster kr. 145,- pr. spørgsmål. Analysen kan genanvendes uden pristillæg.

Handel og produktion
Spørgeskema
Resultatrapport
Følge e-mail
Service og rådgivning
Spørgeskema
Resultatrapport
Følge e-mail
Håndværker
Spørgeskema
Resultatrapport
Følge e-mail

Fast pris på kr. 945,-

Pr. analyse fra opstart til udsendelse af resultatrapport (uafhængigt af antal svarpersoner).

Garanti for gennemførelse

Der skal først betales, når analysen er udformet og afsluttet.

Det er kundens garanti for en tilfredsstillende gennemførelse.

Betaling skal ske, før resultatrapporten sendes til kunden.

Rabatter

Gældende for analyser der gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

2. indrykning: 10% rabat.
3. indrykning: 20% rabat.
4. indrykning: 30% rabat.
5. indrykning: 40% rabat.
6. og følgende indrykninger: 50% rabat.

Gennemsnitspris ved 4 årlige analyser: kr. 803,-
Gennemsnitspris ved 12 årlige analyser: kr. 591,-

Alle priser er ekskl. moms.

Bestil en analyse