Loading...
Medarbejderanalyse2018-08-01T09:06:53+00:00

Fokus på aktualitet

FACITanalyse har udformet en analysemodel der sætter fokus på tilfredshed og forventninger hos medarbejdere. Analysen er et redskab, hvor en medarbejder trygt og anonymt kan tilkendegive sine holdninger, og hvor ledelsen kan få præsenteret resultatet fra en ekstern samarbejdspartner, der har den nødvendige objektivitet og know-how.

Udgangspunktet er en kort og overordnet spørgeramme der er enkel og hurtig at gennemføre. Analysemodellen er velegnet til at sikre en løbende måling af den aktuelle medarbejdertilfredshed.

Udsend efter individuelt behov

Analysen kan sendes til alle medarbejdere eller målrettes til en udvalgt medarbejdergruppe.

Frekvensen for udsendelse kan fx være kvartalsvis eller helårlig – alt efter individuelt behov.

Invitation af svarpersoner

Der tilbydes to alternative metoder, når svarpersonerne inviteres til at deltage i en tilfredshedsanalyse. Invitationen kan udsendes af enten FACITanalyse eller kunden selv – afhængigt af om kunden leverer e-mail adresser til FACITanalyse. Se mere under Analyseproces.

Et spørgeskema kan typisk besvares på 10 minutter.

Besvarelsen er anonym.

Vælg spørgeramme

Se mere om udformning af spørgeramme, resultatrapport og e-mail invitation nedenfor.

Vælg en tilpasset løsning

Det er muligt at tilpasse teksten i de enkelte spørgsmål efter individuelle behov. Det koster kr. 145,- pr. spørgsmål. Analysen kan genanvendes uden pristillæg.

Se spørgeskema
Se resultatrapport
Se følge e-mail

Fast pris på kr. 945,-

Pr. analyse fra opstart til udsendelse af resultatrapport (uafhængigt af antal svarpersoner).

Garanti for gennemførelse

Der skal først betales, når analysen er udformet og gennemført (når alle respondenter har modtaget op til tre opfordringer til at deltage i analysen). Det er kundens garanti for en tilfredsstillende gennemførelse af analysen.

Betaling skal gennemføres, før resultatrapporten sendes til kunden. Det er FACITanalyse’s garanti for betaling.

Rabatter

Gældende for analyser der gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

2. indrykning: 10% rabat.
3. indrykning: 20% rabat.
4. indrykning: 30% rabat.
5. indrykning: 40% rabat.
6. og følgende indrykninger: 50% rabat.

Gennemsnitspris ved 4 årlige analyser: kr. 803,-
Gennemsnitspris ved 12 årlige analyser: kr. 591,-

Alle priser er ekskl. moms.

Bestil en analyse