Medarbejdertilfredshed

Om medarbejdertilfredshed

Analysen fokuserer på medarbejderens mening om at arbejde i virksomheden. Medarbejderen stilles fem spørgsmål, hvor de fire spørgsmål har fokus på den aktuelle medarbejdertilfredshed (ud fra arbejdsvilkår, lønforhold, kollegaer og nærmeste leder), mens det femte spørgsmål har fokus på loyalitet (Kan du anbefale vores virksomhed til andre?).

Udgangspunktet for analysen er, at der stilles få grundlæggende spørgsmål fremfor mange forskelligartede og detaljerede spørgsmål. Medarbejderen har samtidig mulighed for at give en uddybende kommentar til alle fem spørgsmål.

Analysen skal fremstå enkel og let tilgængelig, og medarbejderne skal opleve, at det er deres oplevelse af samarbejdet der er i fokus. Ved at give medarbejderne mulighed for at uddybe deres besvarelse ud fra få grundlæggende spørgsmål, præger du ikke besvarelsen i en bestemt retning, men giver medarbejderne mulighed for at dele præcis, hvad der er vigtigt for dem.

Analysen giver et overordnet billede af medarbejderens aktuelle tilfredshed og forventninger.

Det handler om at lytte til medarbejderne og få indsigt i deres umiddelbare holdninger til din virksomhed. Når du lytter giver det anledning til relevant dialog – hvad virker godt? Og hvad virker mindre godt?

Analyseresultatet skal ikke betragtes som en løsning i sig selv, og bør derfor ikke stå alene. Analyseresultatet bør ses som et redskab til opfølgende dialog med medarbejderne.

Analyseprocessen

FACITanalyse inviterer de udvalgte modtagere via email.

Der anvendes et responsivt design der gør, at email invitationen er tilpasset til læsning på både computere, tablets og smartphones.

FACITanalyse udsender en email invitation til den planlagte startdato, og sender efterfølgende en reminder mail efter henholdsvis 7 og 14 dage til de respondenter der endnu ikke har svaret.

Der fremsendes en statusrapport efter 1. og 2. udsendelse der informerer om, hvor mange der har og ikke har svaret. FACITanalyse sender en resultatrapport senest fem arbejdsdage efter svarfristen.

Medarbejdertilfredshedsanalysen er anonym.

Vi anbefaler, at virksomheden forud for udsendelse af tilfredshedsanalysen kommunikerer til modtagerne om, at der er en tilfredshedsanalyse på vej (hvorfor, hvordan der følges op m.v.). Det kan fx ske i et nyhedsbrev eller i en forudgående mail.

Analysefrekvens

Behovet for måling af medarbejdertilfredshed og loyalitet varierer fra virksomhed til virksomhed. Det er typisk tilstrækkeligt, at medarbejderne spørges 1-2 gang om året.

Analysen kan sendes til alle medarbejdere samtidig, eller udsendelsen kan opdeles i forhold til relevante medarbejdergrupper. Der kan fx opdeles ud fra afdeling, jobfunktion, geografi m.v. Det er vigtigt, at der er tid til den opfølgende dialog med medarbejderne.