Undgå spambakken

Undgå spambakken ved udsendelse!

Udsendelse af emails tilknyttet tilfredshedsundersøgelser skal løbende tilpasses til de kriterier for modtagelse af email der gælder hos de enkelte email-udbydere (fx Microsoft Outlook eller Gmail fra Google). Kriterierne der regulerer, hvornår en email ender i spambakken ændres løbende.

Vi holder os derfor løbende opdateret omkring aktuelle forudsætninger for succesfuld udsendelse af emails i relation til fx Domain Authentication, DKIM Set-up, udformning af emails m.v. Vi anvender ZOHO Survey, når vi udsender undersøgelser, og de er en international velanskreven og velafprøvet leverandør, der følger alle retningslinjer for succesfuld levering af emails.

Det kan ikke udelukkes, at nogle (få) emails kan ende i spambakken, når en tilfredshedsundersøgelse udsendes. Det er derfor en god ide, at en modtager kigger efter i spambakken, hvis tilfredshedsundersøgelsen ikke er modtaget. Markeres en email der er endt i spambakken efterfølgende som ”Ikke spam”, bør problemet ikke opstå igen.

Ved medarbejdertilfredshedsundersøgelser, hvor der samtidig udsendes til mange svarpersoner i samme firma, kan indstillingen af et firmas firewall i nogle tilfælde giver ekstra udfordringer i forhold til at undgå emails i spambakken. Dette kan ofte løses ved at hvidliste det domæne vi sender fra i forhold til firmaets firewall. Vi bruger domænet zohosurvey.com, når vi udsender emails tilknyttet spørgeskemaer.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at hvidliste følgende IP-adresser (som vi sender fra) i forhold til firmaets firewall:

ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:69.169.224.0/20 ip4:23.249.208.0/20 ip4:23.251.224.0/19 ip4:76.223.176.0/20 ip4:54.240.64.0/19