Tilpas analyse

Spørgsmål

Det er muligt at tilpasse teksten i et eller flere af analysens spørgsmål i ud fra individuelle behov.

Prisen er kr. 145,- pr. spørgsmål.

Det er også muligt at udforme egne individuelle spørgsmål. Et nyt spørgsmål kan tilføjes til en af de standardskabeloner der tilbydes. Der kan vælge mellem fire forskellige spørgsmålstyper.

Prisen er kr. 275,- pr. spørgsmål.

En tilpasset analyse kan genbruges uden ekstra omkostninger til standardprisen på kr. 945,-

Radio Button
Liste med svarmuligheder (ét svar ud fra skala).

Pris: Kr. 275,- pr. spørgsmål.
Individuelt valg af spørgsmålstekst og svarmuligheder
(antallet af mulige svar kan variere efter behov).

Drop Down menu
Liste med svarmuligheder (ét svar ud fra skala).

Pris: Kr. 275,- pr. spørgsmål.
Individuelt valg af spørgsmålstekst og svarmuligheder
(antallet af mulige svar kan variere efter behov).

Ranking
Liste med svarmuligheder (ét svar ud fra skala).

Pris: Kr. 275,- pr. spørgsmål.
Individuelt valg af spørgsmålstekst og talrække
(fx 0-5 eller 0-10).

Checkboxes
Liste med svarmuligheder (vælg ét eller flere svar).

Pris: Kr. 275,- pr. spørgsmål.
Individuelt valg af spørgsmålstekst og svarmuligheder
(antallet af mulige svar kan variere efter behov).

Invitation af svarpersoner

Der tilbydes to alternative metoder der kan anvendes, når svarpersonerne inviteres til at deltage i en tilfredshedsanalyse.

1. Kunden sender selv e-mail invitationen ved brug af en fremsendt skabelon der linker til analysen via et standardlink.

2. FACITanalyse sender e-mail invitationen der linker til analysen via et unikt link til hver respondent.

Karakteristika for de to metoder er beskrevet nedenfor.

Kunden sender invitationen.

Kunden sender ikke e-mail adresser til FACITanalyse.

FACITanalyse sender en e-mail skabelon for invitation og opfølgning (reminder) til kunden.

Kunden udsender selv invitationen til alle svarpersoner via den fremsendte e-mail skabelon. Alle svarpersoner gives adgang til analysen via det samme standard link.

En reminder skal sendes til alle svarpersoner, da svar ikke er relateret til at personligt link.

Svarpersoner kan som udgangspunkt svare flere gange, da der anvendes et standard link til analysen.

Det er dog muligt at regulere antallet af svar ved enten at indsætte en begrænsning til ét svar pr. IP-adresse eller en begrænsning til ét svar pr. computer.

FACITanalyse sender invitationen.

Kunden sender relevante e-mail adresser til FACITanalyse.

FACITanalyse udsender en e-mail invitation til alle deltagere i tilfredshedsanalysen.

FACITanalyse udsender en invitation der er målrettet til den enkelte svarperson. Alle svarpersoner gives en personlig adgang til analysen via et unikt link.

Det er muligt kun at sende en reminder til de svarpersoner der endnu ikke har svaret.

Der kan kun svares én gang pr. invitation, da hver svarperson tildeles et personligt link til analysen.

Bestil en analyse